Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Gvoždje reže i drvo i kamen, ali i njega rdja jede.
Rdja

Tema: Blago - 
Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago.
 

Tema: Nada - 
Dobro mi je i boljem se nadam, u čem hodim, u tome i spavam.
 

Tema: Oslonac - 
Drvo se na drvo oslanja, a čovek na čoveka.
 

Tema: Bogatstvo - 
Nema i ne može biti pravednog bogatstva.
 

Tema: Sreca - 
Kad smo srećni uvek smo dobri, ali kada smo dobri, nismo uvek srećni.
 

Tema: Jogurt - 
Ko se o mleko opeče, taj i u jogurt duva.
 

Tema: Neupotrebljivo - 
Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.
 

Tema: Cvece - 
Još volim cveće, ali ga više ne berem.
 

Tema: Dobrota - 
Želite li da se o vama dobro misli? Nemojte o sebi dobro govoriti.
 

Tema: Neboj Se - 
Neboj se onoga kome nisi dobro učinio.