Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Bez poštovanja nema ljubavi.
Autor: Imanuel Kant
Postovanje

Poštuj, ako hoćeš da si poštovan.
Postovanje

Tema: Lepa Rec - 
Lepa reč i gvozdena vrata otvara.
 

Tema: Bolje - 
Bolje je dobroga služiti, nego rdjavu zapovijedati.
 

Tema: Mudrost - 
Nikad se ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.
 

Tema: Vreme - 
Ide vreme, nosi breme.
 

Tema: Brak - 
Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je pre udaje provodila pred ogledalom.
 

Tema: Ucenje - 
Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa.
 

Tema: Ljubav - 
Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti.
 

Tema: Muka - 
Ljudi se najviše muče zbog hleba i ljubavi.
 

Tema: Bogatstvo - 
Bogat je ko nije dužan, a mlad ko je zdrav.
 

Tema: Zahvalnost - 
Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi darovao, već prodao.