Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Bez muke nema nauke.
Nauka

Tema: Poslednji - 
Poslednji hrišćanin je umro na krstu.
 

Tema: Mladost - 
Kad bi mladost imala filozofiju staraca, ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.
 

Tema: Bolje - 
Bolje je i malo s blagoslovom, negoli i dosta s prokletstvom.
 

Tema: Pevanje - 
Ko peva, zlo ne misli.
 

Tema: Komsinica - 
Ako vaš muž iznenadno kupi dvogled, znajte da ste dobili novu komšinicu.
 

Tema: Tajna - 
Ako kažeš neku tajnu svom prijatelju, vodi računa da i on ima svog prijatelja.
 

Tema: Bolje - 
Bolje je dobroga služiti, nego rdjavu zapovijedati.
 

Tema: Karakter - 
Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter.
 

Tema: Zena - 
Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila.
 

Tema: Dobrota - 
Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.