Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


I najmudriji da proda sve što ima, ne može da kupi sve što nema.
Najmudriji

Tema: Bolje - 
Bolje slep očima, nego slep pameću.
 

Tema: Zvona - 
Gde velika zvona zvone, tu se mala ne čuju.
 

Tema: Dobro - 
Dobro se ne pozna dok se ne izgubi.
 

Tema: Tajna - 
Ni jednu tajnu nećete bolje sačuvati od one koju svako nagadja.
 

Tema: Rad - 
Ko radi ne boji se gladi.
 

Tema: Lud - 
Pošalji ludog u vojsku i sedi pa plači.
 

Tema: Gospodar - 
Ko neće brata za brata, on će tudjina za gospodara.
 

Tema: Usamljenost - 
Ako se bojiš usamljenosti, ne ženi se.
 

Tema: Zavisnost - 
Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se umiljava.
 

Tema: Duhovitost - 
Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.