Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Ljudska glupost je večnija od svemira.
Ljudska Glupost

Tema: Covek - 
Zver zvera, ptica pticu - čovek čoveka jede.
 

Tema: Seoba - 
Ko se seli, taj se ne veseli.
 

Tema: Protezanje - 
Ko se ne protegne prema pokrivaču tome ozebu noge.
 

Tema: Bolje - 
Bolje da te smrt prijeka digne, nego suza siromaška stigne.
 

Tema: Znanje - 
Sa znanjem raste i sumnja.
 

Tema: Briga - 
Zid ruši vlaga, a čoveka briga.
 

Tema: Ljudska Glupost - 
Ljudska glupost je večnija od svemira.
 

Tema: Zena - 
Žene naviknute da misle su žene na koje se obično ne misli.
 

Tema: Ljubav - 
Ono što je najlepše na iskrenoj i dubokoj ljubavi na kojoj je sve lepo, to je da u odnosu prema onome koga volimo nijedna naša mana ne dolazi do izraza.
 

Tema: Voda - 
Duboka voda je bistra, a plitka mutna.