Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Knjige su hladni, ali pouzdani prijatelji.
Autor: Sokrat
Knjige

Tema: Covjek - 
Postati čovjek je ljepše nego postati kralj.
 

Tema: Stid - 
Gde je stida, tu je i poštenja.
 

Tema: Jednostavnost - 
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.
 

Tema: Komsija - 
Kupuj prvo komšiju, pa posle kuću.
 

Tema: Covek - 
Čovekomršci su pošteni; zato i jesu čovekomršci.
 

Tema: Voliti - 
Ko voli, tih je. Odzvanja samo prazna posuda.
 

Tema: Novac - 
Čuvaj bele novce za crne dane.
 

Tema: Slaganje - 
Postariji muškarci i mlade devojke bolje se slažu, jer, kako kažu psiholozi, imaju podjednako malene seksualne prohteve.
 

Tema: Istina - 
U vinu je istina.
 

Tema: Rec - 
Koja se ne rekne, ona se ne čuje.