Izreke i Citati Velikih Ljudi - Velike misli, mudre izreke, narodne poslovice...


Reklamni Prostor:


Provukao se kroz iglene uši.
Gusto

Tema: Mudrost - 
Ko svoju požudu zna da zadovolji, pametan je. Ko zna da je obuzda, mudar je.
 

Tema: Savest - 
Ne činite nikad ništa što se protivi vašoj savesti, čak ako to od vas i država traži.
 

Tema: Vrlina - 
Prva je vrlina biti bez mane.
 

Tema: Odsutnost - 
Odsutnost je za ljubav isto što i vetar za vatru: gasi malu, a raspiruje veliku.
 

Tema: Dobrota - 
Ako nekoga mrzi mnogo ljudi, to mora da je dobar čovek.
 

Tema: Ko Trazi - 
Ko traži veće, izgubi iz vreće.
 

Tema: Sluga - 
Tko nije služio, ne umije ni zapovjedati.
 

Tema: Zavist - 
Takav je čovek, samo onima najviše zavidi kojima najviše duguje.
 

Tema: Bunar - 
Nov bunar kopaj, u star ne pljuj.
 

Tema: Bogatstvo - 
Bogat je ko nije dužan, a mlad ko je zdrav.